De Saint Andrews Piping Society heeft geen sponsors, die hebben wij niet nodig (dat geeft maar bemoeizucht en commercie) bovendien zegt geld ons niets omdat wij Geld van Onszelf hebben. En mochten wij ons Vermogen door revolutie, malversaties of verkeerde investeringen (verleaseaandelen) weg zien smelten, dan hebben wij altijd ons Karakter nog.
Wel hebben wij enkele Weldoeners die de Schotse doedelzakmuziek en in het bijzonder de Saint Andrews Piping Society een warm hart toedragen.

Wat krijgen onze Weldoeners?

1e Niets te vertellen bij de Saint Andrews Piping Society.

2e Bij hun onverhoopte overlijden, en wie overkomt dat niet, speelt één van onze leden bij zijn/haar uitvaart, in welke vorm dan ook*, een originele Schotse funeraltune: Flowers of the Forest, waar dan ook in Nederland, ongeacht het tijdstip.

* ATTENTIE: soms bereikt ons een verzoek of de piper meebegraven of meegecremeerd kan worden. Gezien ons geslonken ledental kunnen wij dergelijke verzoeken tot onze spijt niet meer honoreren.

3e Indien bovengenoemd evenement buiten Nederland plaatsvind dan wordt een passende onkostenvergoeding in rekening gebracht.

4e Indien de Weldoener dit op prijs stelt wordt de funeraltune 1 (zegge één) maal per jaar speciaal voor haar/hem ten gehore gebracht door één van onze leden.

5e De Weldoener ontvangt jaarlijks, na ontvangst van de donatie, een nieuwe plaquette, zie voorbeeld.
Deze wordt hem persoonlijk door één van onze vooraanstaande leden overhandigd. Tevens kan dan punt 4 ten uitvoering worden gebracht.


6e Klik TIP van de Notaris voor een tip van de Notaris
 


Ware grootte 10 x 10 cm.
Dit model is ons welwillend ter beschikking gesteld door onze allereerste Weldoener: Dr. Seamus  A. Douglas


Enkele eigenschappen die een Weldoener onwaardig zijn: bemoeizucht, schrielheid, het hebben van een benepen visie inzake het uitgeven van geld.
Ander stuitend gedrag zoals: het mee naar huis nemen van overgebleven broodjes na een uitvaart of: alleen op visite gaan als je vrij reizen hebt en dan ook nog bij het afscheid om brood voor onderweg vragen.
Ook het sturen van een (gratis) kerstkaart zonder postzegel valt onder Nijpnaarsgedrag en ver buiten onze doelgroep. Verder worden personen die moppen vertellen die beginnen met: zo komt er een vrouwtje bij de dokter....... dringend verzocht deze pagina NU te verlaten. Evenals diegenen die zichzelf omschrijven als een sales- politiek- of sociaal dier. Ook zij die klagen dat het guldenteken gewoon door het euroteken vervangen is en daarbij ook nog eens kijken of zij dit zojuist zelf verzonnen hebben, wegwezen! Neem een abonnement op de vrekkenkrant of ga in Zeeland wonen en maak uw fortuin als handelaar in tepelvoeringen en koeborstels. Een tip voor allen die Weldoener onwaardig gedrag en/of eigenschappen vertonen: Ga naar Ierland voor een louterend verblijf in St. Patricks Purgatorium. Wellicht komt u als mens terug!!

 

Enkele eigenschappen die voor een Weldoener onontbeerlijk zijn: ruimhartigheid, nooit op de kleintjes letten, onbaatzuchtige filantropie, roekeloze vrijgevigheid. Achteloze onverschilligheid bij het uitgeven van geld of het verdelen van bezittingen waarmee hij/zij uiteraard geen emotionele banden heeft. Let op: het verkeerd uitleggen van voorgaande zin bewijst uw Ongeschiktheid als Weldoener!Een goede (kostenloze!) raad van Dr. Seamus A. Douglas: Werp alle zuinigheid van u!
Deze uitspraak deed hij na een bijna dood ervaring.

Lijdend aan een Ernstige Quaal ging hij bijna door de Deur.

Deze Deur, waardoor wij eens allen zullen gaan, hebben wij kunnen visualiseren dank zij het Phenomenale Geheugen van Dr. Seamus A. Douglas,
die sindsdien onder zo'n goed humeur gebukt gaat dat hij van zijn arts depressiva moet slikken.
 

 


Door een natuurlijk verloop van onze Weldoeners zijn wij in staat nog enkele Weldoeners bij de Saint Andrews Piping Society te verwelkomen.

Herkent u uzelf of een van uw onbaatzuchtige vrienden in bovengenoemde eigenschappen?
Dan kunt u ons mailen voor nadere inlichtingen, maar neem eerst kennis van de handleiding en klik
Handleiding

HOME